Ecologisch verantwoorde & duurzame meubels
Cor Quercis Meubelmakerij

Filosofie

Naam

“Cor Quercis” is een Latijnse benaming. “Cor” betekent “hart” en “Quercus” betekent “eik”. Met de correcte vervoeging wordt dit “Hart van Eik”. Naar mijn mening kan het ook vertaald worden naar “mijn Hart Eikt”, een ode aan al de ambachtsmensen die hun hart en ziel in hun werk steken.

Filosofie

De filosofie die Cor Quercis Meubelmakerij volgt, bestaat uit vier hoofdpijlers: Ecologie, duurzaamheid, ambacht & creativiteit.

 

Van deze vier is ecologie misschien wel degene die het meest aan bod komt in de actualiteit. Het milieu gaat op globaal niveau steeds meer achteruit en er wordt nog steeds te weinig ondernomen om dit tegen te gaan. Ik geloof dat als we op persoonlijk niveau hier rekening mee houden we de hoognodige verandering mee in beweging kunnen krijgen.

 

Cor Quercis Meubelmakerij wil zijn steentje bijdragen door enkel met ecologisch verantwoorde materialen te werken, zoals bijvoorbeeld FSC/PEFC – gecertifieerd hout (www.fsc.be/nl-bewww.pefc.be/nl/) gerecycleerd hout en door stoffen te gebruiken die biologisch afbreekbaar zijn.

 

Duurzaamheid leunt rechtstreeks aan bij het milieuprobleem. De huidige maatschappij is gebaseerd op consumptie en wegwerpcultuur, waardoor hoge productie nodig is. Deze hoge productie wordt vaak niet enkel behaald door middel van methodes die het milieu verder vernielen, maar de kwaliteit van de producten gaat er ook steevast op achteruit.

 

Door constructiemethodes te gebruiken die stevigheid en duurzaamheid garanderen, wil Cor Quercis Meubelmakerij meubels ontwerpen en maken die een zeer lange tijd meegaan. Door duurzaamheid te herintroduceren hopen we de afvalberg te verkleinen en zo de druk op het milieu te verlichten. Dit komt ook de klant ten goede gezien zij langer van hun meubels kunnen genieten.

 

De laatste twee pijlers, ambacht en creativiteit, kunnen samengevoegd worden tot één geheel. In onze moderne maatschappij wordt de kunst van de ambacht vaak vergeten. Dit zorgt voor een groot verlies niet enkel in het gevoel dat een stuk oproept, maar ook in de variëteit en creativiteit van het ontwerp. Ook hier wil Cor Quercis Meubelmakerij op inspelen door oude ambachtelijke technieken toe te passen bij het maken van een meubel. Het ontwerp wordt ter plaatse gemaakt, wat ruimte maakt om de creativiteit haar vrije loop te laten gaan.

 

Voor meer info, kan u via https://corquercis.be/contact contact met me opnemen.